Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Trobareu més informació a l’adreça: http://www.lecturafacil.net/info/politica-de-cookies/.

La Lectura Fàcil, a la Llei d’accessibilitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei Catalana d’Accessibilitat. La nova llei defineix un nou paradigma d’accessibilitat universal del qual la LF n’és una de les claus, ja que treballa per a la inclusió social entesa en sentit ampli, incorporant a tota la ciutadania. En aquest sentit, la llei reconeix l’obligació dels organismes públics d’oferir les seves comunicacions i documents en Lectura Fàcil, i dels centres educatius d’oferir materials en Lectura Fàcil per als alumnes que tenen dificultats lectores. També reconeix l’obligació de garantir l’accessibilitat informativa en les activitats culturals, esportives, en productes de consum i serveis financers, entre d’altres.

L’ALF va comparèixer davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la que es va debatre la tramitació del Projecte de llei d’accessibilitat, per demanar que l’articulat de la llei reforcés els aspectes relacionats amb la Lectura Fàcil. Ens satisfà saber que el text definitiu de la llei incorpora totes les esmenes que l’ALF hi va proposar.

La Llei es va aprovar el 15 d'octubre al Parlament de Catalunya, amb els vots a favor de tots els partits polítics. El diputat per Esquerra Republicana, Pere Bosch, va esmentar la Lectura Fàcil i va agraïr la participació de l'Associació Lectura Fàcil en la seva intervenció (Veure vídeo. Minut 2 i minut 4:50)


Articles de la Llei d'Accessibilitat on apareix mencionada la Lectura Fàcil:
 

Capítol V. Accessibilitat dels serveis
Article 26. Condicions d’accessibilitat dels serveis d’ús públic

1. Els proveïdors de serveis d’ús públic han de proporcionar als usuaris que ho requereixin informació accessible sobre els serveis i han de tenir disponible documents en format de lectura fàcil (...)

Capítol VI. Accessibilitat en la comunicació
Article 29. Definicions

g) Materials de lectura fàcil: els que han estat elaborats a partir de les directrius internacionals d’Inclusion Europe i de l’IFLA i que promouen una simplificació de textos amb l’objectiu de fer-los accessibles a tota la ciutadania. Aquesta simplificació consisteix en la utilització d’un llenguatge planer i directe, un contingut assequible per als destinataris i un disseny que harmonitzi contingut i formes.


Article 32. Condicions d’accessibilitat en la comunicació en l’àmbit de l’Ensenyament
El departament competent en matèria d’ensenyament (...)
c) Ha de garantir l’accés a materials educatius en format lectura fàcil i amb lletra ampliada per als alumnes que tenen dificultats de lectura degudes a discapacitats cognitives, trastorns de l’aprenentatge o altres factors causals, i ha de garantir que els professionals que han d’atendre aquests alumnes coneixen les estratègies d’aprenentatge i les ajudes tècniques adequades per a aquests casos.


Article 33. Accessibilitat en la comunicació en la relació amb les administracions públiques i amb els proveïdors de serveis públics
3. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitat sensorials que ho requereixin l’accés a la informació, especialment la més rellevant (...) i han de promoure que els textos d’interès públic i formularis d’utilització freqüent s’ofereixin en format de lectura fàcil...”

Publicat el 31 d'octubre de 2014

Website diseñado por Ivan Diaz